14 treffers[Toon lijst met 10 20 40 80 treffers]opnieuw zoeken
Resultaten     | eerste | vorige | 1 | 2 | volgende | laatste |
1. Bandolier
/ / Vergelijkbaar met bladen als het Geneesmiddelenbulletin, maar dan internationaal. Het bestand bevat zeer veel gepubliceerde en ongepubliceerde studies naar behandelingsmethoden. Zeer bruikbaar als aanvulling bij PubMed en Cochrane /
2. Clinical Trials
/ / Databank met alle door de Amerikaanse overheid gefinancierde trials. /
3. DOAJ (Directory of Open Access Journals)
/ / Deze databank geeft toegang tot meer dan 1900 tijdschriften, waaronder ook medische- en verpleegkundige tijdschriften welke gratis en fulltext beschikbaar zijn. Veel van deze tijdschriften zijn doorzoekbaar op artikel niveau. /
4. Farmacotherapeutisch Kompas
/ / Onafhankelijke geneesmiddelinformatie voor professionals in de zorg. /
5. Google Scholar
/ / Google Scholar biedt een eenvoudige manier om te zoeken op wetenschappelijke literatuur. U kunt zoeken in de meest uiteenlopende disciplines en bronnen vanuit één zoekvak: artikelen, proefschriften, boeken, samenvattingen en artikelen van academische uitgeverijen, professionele organisaties, voorpublicaties, universiteiten en andere wetenschappelijk organisaties. Met Google Scholar kunt u wereldwijd de meest relevante wetenschappelijke onderzoeksrapporten zoeken. /
6. Invert
/ / De Index van de Nederlandstalige Verpleegkundige Tijdschriftliteratuur (INVERT) is een databank met uitgebreide beschrijvingen van alle artikelen die in de Nederlandstalige verpleegkundige tijdschriften verschijnen. INVERT indexeert sinds 1993 een vijftigtal tijdschriften. /
7. Meetinstrumenten in de zorg
/ / Meetinstrumenten zijn een belangrijk hulpmiddel bij het in kaart brengen van de beperkingen en mogelijkheden van een cliënt. Echter bestaat er geen meetinstrument dat alle aspecten in een keer meet. Dit betekent dat afhankelijk van het doel, de doelgroep, het tijdsbestek en de middelen een keuze gemaakt moet worden uit diverse meetinstrumenten. Bij de keuze van een meetinstrument kan de database Meetinstrumenten in de zorg een belangrijke rol spelen. De database bevat informatie over een groeiend aantal meetinstrumenten. /
8. NARCIS
/ / Geeft toegang tot vele publicaties, o.a. open access publicaties, datasets, proefschriften en daarnaast informatie over onderzoekers (expertise), onderzoeksprojecten en onderzoeksinstellingen in Nederland. /
9. NAZ : Nederlandse Artikelendatabank voor de Zorg.
/ / Titelbeschrijvingen van tijdschriftartikelen uit Nederlandstalige tijdschriften die relevant zijn voor verpleegkundigen en verzorgenden. Een zamenlijk product van de werkgroep Centrale Catalogus Ziekenhuisbibliotheken (CCZ) en het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV) /
10. PEDro : Physiotherapy Evidence Database
/ / Physiotherapy Evidence Database van het Centre for Evidence-Based Physiotherapy (CEBP). De databank is ontwikkeld om snelle toegang tot bibliografische gegevens en samenvattingen van randomised controlled trials (RCTs), systematische reviews en evidence-based clinical practice guidelines binnen de fysiotherapie te krijgen. De meeste trials in de databank hebben een kwaliteitsweging meegekregen, zodat u snel onderscheid kunt maken tussen de trials die waarschijnlijk valide en interpreteerbaar zijn, en welke niet. /